Ανάλυση Καταναλωτικής Συμπεριφοράς Πελατών

Η λήψη στρατηγικών αποφάσεων, με γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες και καταναλωτικές συνήθειες των πελατών σας, μπορεί να αναβαθμίσει, κυριολεκτικά, την επιχείρησή σας και να μεγιστοποιήσει την πιστότητα του πελατολογίου σας. Η ClientIQ βρίσκεται πάντα στην πρώτη γραμμή στην επεξεργασία, ανάλυση και αξιοποίηση παντός τύπου δεδομένων για την παροχή της γνώσης αυτής.

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε πολυδιάστατες προσεγγίσεις για τα θέματα που σας απασχολούν, βασιζόμενοι σε τεχνικές μοντελοποίησης, για τον προσδιορισμό του κερδοφόρου πελάτη, του ενδεχόμενου νέου πελάτη, του πελάτη που είναι πιθανό να χάσετε ή ακόμα εκείνου που θα μπορούσε να αποκτήσει περισσότερα προϊόντα ή υπηρεσίες από εσάς. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων και οι ιδέες που προσφέρουμε οδηγούν σε υψηλές αποδόσεις για την επιχείρησή σας.

Πιο συγκεκριμένα, ειδικευόμαστε στις ακόλουθες κατηγορίες αναλύσεων:Segmentation και cluster analysis

Segmentation και cluster analysis του υφιστάμενου πελατολογίου, προκειμένου να προσδιορίσουμε ομάδες πελατών με παρόμοια συμπεριφορά και ανάγκες, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία αυτά σε κάθε εμπορική, διαφημιστική ή CRM ενέργεια.

Propensity modeling

Propensity modeling σε συνδυασμό με μεθοδολογίες βελτιστοποιήσης που μας επιτρέπουν να προσδιορίσουμε την καλύτερη προσφορά για κάθε πελάτη, συνδυάζοντας την πιθανότητα αγοράς ενός προϊόντος ή υπηρεσίας, με το οικονομικό όφελος που θα αποφέρει στην επιχείρησή σας.

Χρήση στατιστικών μοντέλων για την απόκτηση νέων πελατων

Χρήση στατιστικών μοντέλων για την απόκτηση νέων πελατών, που θα σας βοηθήσουν να προσδιορίσετε τα χαρακτηριστικά εκείνων που είναι πιο πιθανό να ενταχθούν στο πελατολόγιό σας, φέρνοντας τα καλύτερα αποτελέσματα για την επιχείρησή σας και διατηρώντας το κόστος απόκτησης σε χαμηλά επίπεδα.

Predictive churn modeling

Predictive churn modeling για την αναγνώριση πελατών που αλλάζουν καταναλωτικές συνήθειες και είναι πιθανό να σταματήσουν να συναλλάσσονται με την επιχείρησή σας. Αναπτύσσουμε δείκτες για την έγκαιρη αναγνώριση των σχετικών τάσεων και τους χρησιμοποιούμε ως σημείο εκκίνησης για καμπάνιες marketing που αποσκοπούν στην αποτροπή τους.

Customer Lifetime Value (CLV) modeling

Customer Lifetime Value (CLV) modeling για την αποτίμηση της οικονομικής αξίας κάθε πελάτη, στοιχείο που μπορεί να αξιοποιηθεί με ποικίλους τρόπους: για τον καθορισμό της κατάλληλης προσφοράς για κάθε πελάτη, για την έκταση και ένταση της προσπάθειας διατήρησης και ανάπτυξης της σχέσης σας μαζί του, την κατανομή των διαθέσιμων πόρων marketing ή και για τον τερματισμό συνεργασιών χαμηλής προστιθέμενης αξίας.