Παρακολούθηση Λειτουργικής Επίδοσης

Η ανάπτυξη των κατάλληλων δεικτών και MIS είναι ουσιώδους σημασίας για την αποτελεσματική παρακολούθηση της πορείας της επιχείρησής σας και θα σας επιτρέψει να αναγνωρίζετε ευκαιρίες για εσάς και τους πελάτες σας. Στην ClientIQ αναλαμβάνουμε την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού παρακολούθησης που θα βοηθήσει την επιχείρησή σας να περάσει στο επόμενο στάδιο.

Πιο συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε:Παρακολούθηση των νεών πελατών (Acquisitions)

Η ομάδα αναλυτών μας, μπορεί να σχεδιάσει τη λύση που ταιριάζει στη δική σας επιχείρηση για την παρακολούθηση της κερδοφορίας των νέων πελατών και το βαθμό χρήσης των προϊόντων ή υπηρεσιών σας. Έτσι, θα μπορέσετε να αναπτύξετε τα κατάλληλα εργαλεία για να κατανοήσετε την περίοδο αποπληρωμής της επένδυσης προσέλκυσης νέων πελατών ανά κανάλι κτήσης και ανά προϊόν.

Παρακολούθηση παραπόνων (Complaint KPI tracking)

Μπορεί ένα παράπονο του πελάτη να αποτελέσει «δώρο» για μία επιχείρηση; Η απάντηση είναι «ναι» αν αυτό αξιοποιηθεί με το σωστό τρόπο. Η ClientIQ θα σας βοηθήσει να αναπτύξετε τους κατάλληλους δείκτες παρακολούθησης των παραπόνων που με τη σειρά τους θα σας επιτρέψουν να αναγνωρίσετε την «πηγή» του πιθανού προβλήματος. Δημιουργώντας τον κατάλληλο μηχανισμό παρακολούθησης, μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αναγνωρίσετε τους συχνότερους λόγους παραπόνων, να καταλάβετε την αιτία καθενός ξεχωριστά και τελικά να εργαστείτε για την εξάλειψή τους.

Marketing Data MIS

Φανταστείτε τις προοπτικές και τη δύναμη του να γνωρίζετε τους πελάτες σας όσο καλά, γνωρίζετε τους… φίλους σας.Είμαστε σε θέση να σχεδιάσουμε τα κατάλληλα εργαλεία για την κατανόηση των δημογραφικών στοιχείων των πελατών σας, του βαθμού συσχέτισής τους με την επιχείρησή σας, των χρημάτων που ξοδεύουν αλλά και την τάση απομάκρυνσής τους από εσάς. Εργαλεία, που θα σας επιτρέψουν να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά, ελαχιστοποιώντας τις απώλειες και κερδίζοντας έδαφος έναντι των ανταγωνιστών σας.

Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος επιβράβευσης

Στην ClientIQ, αναπτύσσουμε μια ολοκληρωμένη σουίτα MIS, προσφέροντας συνολική εικόνα των αλληλεξαρτήσεων ανάμεσα στα χαρακτηριστικά του προϊόντος, τις εμπορικές στρατηγικές και τη συμπεριφορά των μελών του προγράμματος που μπορούν να επηρεάσουν άμεσα ή μελλοντικά την κερδοφορία του. Μέσα από προηγμένα εργαλεία ανάλυσης και πρόβλεψης, σας δίνουμε τη δυνατότητα να μεγιστοποιήσετε την απόδοση της επένδυσής σας και να επωφεληθείτε σε πολλά επίπεδα.