Privacy & Cookies Policy

Προστασία απορρήτου: Υπάρχει η περίπτωση, η χρήση του δικτύου από εσάς, να καταγράφεται. Η ClientIQείναι ελεύθερη να χρησιμοποιήσει την πληροφορία που προκύπτει από την καταγραφή της χρήσης για στατιστικούς ή άλλους σκοπούς, προκειμένου ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά να βελτιστοποιήσει την εμπορική της πολιτική, να αξιολογήσει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της και να διασφαλίσει την αδιακώλυτη χρήση και βελτίωση του διαδικτύου της. Στην περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τη συγκεκριμένη πολιτική, παρακαλούμε μην χρησιμοποιήσετε αυτή την υπηρεσία. Τα δικαιώματα που δεν εκχωρούνται ρητώς στην παρούσα, φυλάσσονται από το νόμο. Στην περίπτωση των «δεσμών» προς άλλους δικτυακούς τόπους, ο δικτυακός μας τόπος δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

Cookies: Ο Διαδικτυακός τόπος της ClientIQ χρησιμοποιεί Cookies ώστε να παρέχει στον χρήστη αναβαθμισμένες προσωποποιημένες υπηρεσίες. Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού - web server) αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει ο χρήστης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, διαφημίσεων, κλπ). Ο κάθε χρήστης μπορεί να σβήσει είτε να απενεργοποιήσει τη χρήση των coockies από το σκληρό δίσκο του υπολογιστή του, αλλά με την απενεργοποίησή τους, κάποιες υπηρεσίες ή / και κείμενα του Διαδικτυακού τόπου της ClientIQ ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά είτε και να μην είναι καθόλου διαθέσιμα στο χρήστη.

E-Mail Service / Members Area: H υπηρεσία e-mail service που παρέχεται στο members area του διαδικτυακού μας τόπου παρέχεται σε όσους χρήστες / επισκέπτες το επιθυμούν, υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Οι επισκέπτες / χρήστες που επιθυμούν να αποκτήσουν πρόσβαση στην παραπάνω υπηρεσία οφείλουν πρωτίστως να εγγραφούν σε αυτή. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα και να προσκομίσουν στην εταιρεία κάποια ευαίσθητα προσωπικά τους δεδομένα, όπως αυτά ζητούνται στα υποχρεωτικά και προαιρετικά πεδία της φόρμας. Ως υποχρεωτικά ορίζονται τα πεδία: Όνομα, Επώνυμο, Εργασία, Τίτλος, Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Email), Τηλέφωνο, Διεύθυνση Εργασίας, ενώ το κινητό τηλέφωνο των χρηστών ανήκει στα προαιρετικά πεδία. Εφόσον τα πεδία που ορίζονται ως υποχρεωτικά δε συμπληρωθούν, η εγγραφή στη σελίδα των μελών και κατ’ επέκταση η πρόσβαση στις υπηρεσίες που παρέχονται από αυτή, δεν δύναται να ολοκληρωθεί.

Με αυτόν τον τρόπο οι επισκέπτες / χρήστες εγγράφονται στους λήπτες παραληπτών στοιχείων από το e-mail service ( πχ. Newsletters, Ενημερωτικά Δελτία, Δελτία Τύπου κλπ. ), ενώ αποκτούν πλήρη πρόσβαση στα άρθρα που συντάσσει και αποθηκεύει η ClientIQ στο διαδικτυακό της τόπο. Με την εγγραφή τους οι επισκέπτες / χρήστες παραχωρούν ρητή συναίνεση στην εταιρεία για την επεξεργασία των προσωπικών τους στοιχείων αποκλειστικά για σκοπούς επικοινωνίας, στατιστικής ανάλυσης και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές), και διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας.

Διευκρινίζεται ότι, στην περίπτωση των «δεσμών» προς άλλους δικτυακούς τόπους, ο διαδικτυακός μας τόπος δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν, καθώς δεν έχει κανένα έλεγχο επί αυτών.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, εφόσον ο επισκέπτης / χρήστης έχει επικοινωνήσει με την ClientIQ και έχει επιβεβαιώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του. Ανήλικοι, κάτω της ηλικίας των 18 ετών, μπορούν να έχουν πρόσβαση στο διαδικτυακό μας τόπο μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων / κηδεμόνων τους και δεν υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Οι επισκέπτες / χρήστες που θέλουν να διαγραφούν από την παραπάνω υπηρεσία μπορούν να το πράξουν πατώντας στο σύνδεσμο (link) “διαγραφή” ο οποίος βρίσκεται σε κάθε e-mail που λαμβάνουν. Η ClientIQ διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί σε κάποιον ενδιαφερόμενο την εγγραφή του στην συγκεκριμένη υπηρεσία ή/και να διαγράψει κάποιο μέλος από την υπηρεσία κατά το δοκούν. Ωστόσο η εταιρεία δεν δύναται να ελέγχει ποιος επισκέπτης / χρήστης υποβάλλει τη φόρμα και εγγράφεται στην εν λόγω υπηρεσία ούτε κατέχει καμία δικαιοδοσία να ελέγχει οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται από τον επισκέπτη / χρήστη που επιθυμεί να εγγραφεί.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη του διαδικτυακού μας τόπου διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου ( Ν. 2472 / 1997, Π.Δ. 207 / 1998. Π.Δ. 79 / 2000 και αρ. 8 Ν. 2819 / 2000 ), όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου ( Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ ).

Σε καμία περίπτωση η ανωτέρω εγγραφή των επισκεπτών / χρηστών δε σημαίνει ότι αποκτούν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα οποία σε κάθε περίπτωση προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων και ανήκουν κατ´αποκλειστικότητα στην ClientIQ.

Ασφάλεια: Για λόγους ασφαλείας, η ClientIQ εφαρμόζει εύλογες πολιτικές για τη διασφάλιση των πληροφοριών που έχουν περιέλθει στην κατοχή της, όπως ενδεικτικά, ελέγχους ασφαλείας, τη χρήση εργαλείων και λογισμικών κρυπτογράφησης. Σε κάθε περίπτωση η ClientIQ τονίζει ότι κατά την πλοήγηση και χρήση του διαδικτυακού της τόπου, οι επισκέπτες / χρήστες οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν την απρόσκοπτη εμπειρία πλοήγησης και να προφυλάσσουν τα στοιχεία τους.